Over maatje.net

Gratis: Maatje.net is een gratis dienst voor iedereen vanaf 18 jaar. Kinderen en jongeren onder de achttien kunnen via hun ouders aan een maatje gekoppeld worden. De diensten die op maatje.net aangeboden worden dienen ook gratis te zijn. 

Delen: Het succes van maatje.net hangt mede af van de verspreiding ervan. Deel maatje.net bijvoorbeeld via Facebook, linked-in of via je (mail)adresboek en vraag of je contacten het ook weer willen delen. Dit zal jou veel meer mogelijkheden geven om gebruik te maken van maatje.net. 

Wat beoogt maatje? Maatje.net wil graag een behoefte opvullen die er in de samenleving bestaat, namelijk die van ècht contact en ècht dingen ondernemen. Voor veel  mensen zal het vinden van een (extra) maatje op een of meerdere gebieden een verrijking betekenen. Maatje.net hoopt dat het delen van informatie ook echt iets kan betekenen voor een ander. Denk aan een inspirerende ervaring, een tip of een interessant artikel.

Ontwikkelaars: Maatje.net is een idee van psycholoog Giel Dietzenbacher. In zijn praktijk kwam regelmatig de behoefte naar voren aan uitbreiding van de vriendenkring, sportmaatjes, afvalmaatjes, lotgenotencontact etc.. Maatje.net is gebouwd door Luc Hendriks.

Privacy: De privacy-bescherming is van de hoogste orde en vergelijkbaar met de bescherming die door banken gehanteerd wordt.

Disclaimer: Maatje.net wil graag dat mensen profijt zullen hebben van wat deze site te bieden heeft. Maatje.net behoudt zich daarom het recht voor om mensen uit te sluiten van deelname bij beschadiging van anderen en oneigenlijk gebruik. Maatje.net is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen. 

Melding misbruik: je kunt misbruik van maatje.net, door medegebruikers, melden via de Contact-pagina. Wij zoeken dan uit of we over dienen te gaan tot blokkering van de betreffende gebruiker. 

Jouw tips: wij kunnen maatje.net altijd aanpassen of uitbreiden. Graag horen wij van jou welke aanpassingen of toevoegingen je zou willen. Mail naar info@maatje.net.